Bestuur

TIYE kent een Algemeen Bestuur van vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties en een Dagelijks Bestuur.

Rita Naloop, voorzitter

Hellen Felter, algemeen secretaris

Mavis Biekman

Ine Breeveld

Alem Desta

Stella Ismail

Christine Nanlohy

Marina Quindiagan